1 / 3
Kirke indgang
2 / 3
Førslev spillemænd
3/ 3
Alteret