Orkester medlemmer

Frede Hvilsom Harmonika
Bodil Hansen Mund harmonika og sang
Inger Laustsen Harmonika
Erling Hansen Harmonika
Jens-Peter Larsen Sang og trommer
Martin Matthews Guitar og sang
Evan Jørgensen Bas